Упражнение РП-5

№п.п Ст. номер Фамилия Команда 1 2 3 4 5 6 Результат
1

175

EKIMOV Leonid

ARKH

96

99

99

97

98

97

586

2

177

GNIDCHENKO Aleksei

ARKH

97

98

98

95

97

97

582

3

23

REPICHEV Denis

SMR

99

96

93

95

97

97

577

4

141

PYZHIANOV Sergei

BRN

93

96

96

100

92

98

575

5

118

PANSHIN Ivan

SPB

95

97

91

97

95

97

572

6

114

GRUZDEV Andrei

SPB

92

95

96

95

97

96

571

7

13

MARCHEV Aleksandr

TST

96

93

96

95

96

94

570

8

34

BRAIKO Dmitri

KRD

94

95

91

99

96

95

570

9

167

PETROV Aleksandr

SAKH

94

91

96

93

96

98

568

10

176

ISAKOV Mikhail

ARKH

96

97

93

96

93

92

567

11

55

DANILOV Aleksandr

MSK

95

96

98

92

93

85

559

12

16

ROSCHUPKIN Oleg

VLG

91

92

89

96

90

94

552

13

92

KURMALEEV R?stiam

SRT

94

90

92

56

77

91

500

14

24

SCHEPETKOV Andrei

SMR

88

39

127