Упражнение МП-6
г.Белгород
17/12/2018

№п.п Ст. номер Фамилия Команда 1 2 3 4 5 6 Результат
1

131

MITIN Daniil

ORL

87

94

90

85

86

92

534

2

373

BEKASOV Aleksandr

SMR

89

92

85

83

90

88

527

3

281

MAKHALOV Stepan

UDM

93

85

87

85

93

82

525

4

176

KOLODEZNYI Vladislav

BLG

88

86

89

88

83

87

521

5

133

MINKIN Dmitri

ORL

87

89

81

86

90

87

520

6

337

IZVEKOV Aleksandr

CHLB

88

88

88

83

88

80

515

7

178

BELIMOV Artem

BLG

85

81

89

79

90

87

511

8

255

POLIAKOV Tikhon

RST

85

80

84

86

87

89

511

9

339

BOBROV Vladislav

CHLB

66

88

85

88

87

92

511

10

159

ABRAMOV Pavel

LPTS

88

85

89

86

80

80

508

11

164

REDKIN Gleb

LPTS

80

83

90

87

83

85

508

12

280

RUKHLIADEV Stepan

UDM

86

84

83

81

85

87

506

13

369

SIDORENKO Dmitri

KRM

84

76

80

86

88

87

501

14

89

SEZIN Andrei

VRN

86

84

82

85

81

82

500

15

163

IKSANOV Pavel

LPTS

67

85

88

88

84

88

500

16

282

ZOLOTAREV Grigori

UDM

83

75

77

89

83

90

497

17

338

MIKHAILIUT Kirill

CHLB

71

86

89

85

80

86

497

18

368

KONSULOV Grigori

KRM

79

87

83

84

81

83

497

19

167

YARICHIN Aleksei

LPTS

77

85

81

88

86

77

494

20

181

MITRIAEV Maksim

SPB

83

78

86

81

83

82

493

21

78

LESHUKOV Vladislav

ARKH

137

81

81

82

84

85

490

22

202

KHUKHASHVILI Mikhail

MSK

80

85

75

86

86

77

489

23

183

DEGTIAREV Dmitri

SPB

78

84

82

81

80

81

486

24

248

GORBACHIOV Aleksandr

PRI

73

87

79

78

84

88

484

25

272

KORETSKI Ilia

KRD

69

81

82

84

79

85

480

26

72

ZINOVIEV Aleksei

PSK

78

81

78

86

81

75

479

27

108

ZHULIKOV Artem

VLG

82

74

80

74

82

83

475

28

250

DIACHENKO Leonid

RST

79

81

79

72

77

84

472

29

200

IVAKHNOV Nikolai

MSK

82

74

75

81

79

77

468

30

273

FARYSHEV Daniil

KRD

88

80

80

63

76

79

466

31

13

POPOV Aleksandr

ADG

75

84

74

69

79

71

452

32

179

SOSNIN Maksim

BLG

69

72

72

64

77

79

433

33

257

KUZNETSOV Oleg

RST

60

62

72

66

78

60

398