Упражнение ПП-3

№п.п Ст. номер Фамилия Команда 1 2 3 4 Результат
1

116

BOGATYREV Artem

KRD

92

94

88

89

363

2

14

BAKLANOV Georgi

PRM

91

93

85

90

359

3

17

SMIRNOV Dmitri

KST

94

87

88

88

357

4

117

DADIAN Albert

KRD

94

88

83

92

357

5

83

POLIAKOV Tikhon

RST

90

89

88

88

355

6

33

KHRUSCHEV Aleksandr

SVR

85

90

88

89

352

7

54

LOPATENKO Georgi

UDM

86

87

90

89

352

8

16

GORSHKOV Maksim

KST

86

89

91

83

349

9

18

ABDURAKHMANOV Denis

KST

89

89

83

88

349

10

57

IZVEKOV Aleksandr

CHLB

85

88

88

87

348

11

15

KALACHEV Timofei

PRM

84

85

91

87

347

12

56

SHREINER Mikhail

CHLB

85

89

85

88

347

13

72

MITIN Danila

ORL

86

87

87

86

346

14

67

KLIUCHNIKOV Igor

MSK

86

90

86

83

345

15

42

SKVORTSOV Maksim

BSHK

82

84

85

92

343

16

43

FEDIAKIN Egor

BSHK

82

84

87

88

341

17

66

KASHKIN Ilia

MSK

88

85

87

81

341

18

34

TATAUROV Nikita

SVR

81

84

81

89

335

19

19

SHAMKOV Aleksei

KST

82

78

86

88

334

20

84

ZOLOTAREV Mikhail

RST

87

78

89

79

333

21

105

VOINOV Pavel

LPTS

81

85

83

82

331

22

13

KARPOV Nikolai

PRM

81

83

79

86

329

23

32

SKVORTSOV Nikita

SVR

82

85

84

78

329

24

73

NOVIKOV Konstantin

ORL

77

85

82

81

325

25

82

EVSTAFIEV Maksim

TST

82

80

82

80

324

26

80

NIKOLAEV Nikita

TST

79

81

86

77

323

27

31

KHOLOPAINEN Denis

VLG

75

89

79

79

322

28

81

CHIGLEEV Ilia

TST

79

71

79

78

307

29

101

IVANOV Nikita

CHVSH

77

76

78

75

306

30

106

SAVELIEV Aleksandr

LPTS

77

79

64

81

301